lịch el clasico

lịch el clasico – lịch el clasico

10. Juanito (Real Madrid – 10 bàn thắng) 9. Hugo Sanchez (Real Madrid – 10 bàn thắng) 8. Santillana (Real Madrid – 12 bàn thắng). 7. Francisco Gento (Real Madrid – 14 bàn thắng). 6. Ferenc Puskas (Real Madrid – 14 bàn thắng) 5. Cesar Rodriguez (Barcelona – 14 bàn thắng). 4. Raul Gonzalez (Real Madrid – 15 bàn thắng). 3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid – 15 bàn thắng). 2. Alfredo Di Stefano (Real Madrid – 18 bàn thắng). 1. Lionel Messi (Barcelona – 21 bàn thắng).

Xem thêm:  diễn biến chính athletic bilbao gặp barça
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$